Författarpresentation Per L

Jag har alltid varit en skrivande person. Sen tidigt sjuttiotal har jag skrivit dagbok dagligen. Om händelser och upplever i mitt dagliga liv, men även en hel del tankar och funderingar hamnar på pränt i den. Storleken på min dagbok omfattar idag drygt sju utgåvor av den kompletta trilogin Sagan om ringen.
Fram till nu har jag gett ut två fantasyromaner – Eilaths hopp och Gudarnas spira – som båda ingår i trilogin Legender från Thiramaar. Den tredje delen – med arbetsnamnet Regntider – håller jag på och skriver på för närvarande, med förhoppningen att komma ut kanske fram emot julen 2020 eller under kommande 2021.
Framför allt del ett och del tre i denna trilogi kan räknas in under ”humoristisk fantasy”. De utspelar sig samtliga i den av mig skapade världen Thiramaar som omfattar länderna Thiarien, Matrurien, Larothien, Kraakast och Yrridien.
Jag har även blivit publicerad i ett antal novellantologier – Över en regnbågsfika, Över en fika kan allting hända, Lyckliga tider och En yngre man. Jag ägnar mig även en hel del åt bildskapande och fotografering, men åtminstone det senaste året har skrivandet tagit en allt större del av min tid i anspråk.
Både skrivandet och bildskapandet är intressen jag helt delar med min älskade kärlek!