Författarpresentation Per L

Jag har alltid varit en skrivande person! Sen början av sjuttiotalet har jag skrivit dagbok. Den handlar inte enbart om händelser och upplevelser i mitt liv, utan även tankar och funderingar om sådant som på olika sätt berör eller påverkar mig. Idag motsvarar storleken på min dagbok drygt sju utgåvor av den kompletta trilogin Sagan om ringen.
Jag har hittills två färdiga fantasyromaner som båda utspelar sig i den av mig skapade världen som omfattar länderna Thiarien, Matrurien, Larothien, Kraakast och Yrridien. Det är Gudaspiran och Eilaths hopp. Dessutom har jag påbörjat arbetet med min tredje roman i samma värld, kallad Cornizendo.
Så här långt har jag en novell publicerad i antologin ”Över en regnbågsfika”, Alex röda skor, utgiven av Ariton förlag, och dessutom ytterligare en novell i en kommande antologi – ”Den viktiga fikastunden” – utgiven av samma förlag. Så jag känner att jag med rätta kan kalla mig författare.
Jag ägnar mig en hel del åt bilder och bildskapande också, men åtminstone det senaste året har skrivandet tagit en allt större del av min lediga tid i anspråk, och jag skapar en hel del skrivna alster i samarbete med min älskade kärlek.