Tjänster – Korrekturläsning

Korrekturläsning

Vår bakgrund är att vi är skrivande personer, och det är en betydande del av vårt liv.
Snezana är lärare i grundskolan 1-6 och har svenska som ett av sina huvudämnen. Hon har medverkat i sex novellantologier i olika genrer. Hon har gett ut en historisk fantasyroman. Hon har även nyligen gett ut en barnbok med egna illustrationer, samt en erotisk novell. Hon har dessutom ytterligare ett par romaner som snart är färdiga.
Per har medverkat i fem novellantologier i olika genrer. Han har gett ut en fantasyroman som är del ett i en trilogi, där del två kommer ut under sommaren 2020. Den tredje är under arbete.
Skrivandet omfattar även att han skrivit dagbok sen 1973, vilken idag omfattar drygt 2 500 000 ord.

Vi har korrekturläst ett femtiotal romaner hittills och har några fler framför oss. Dessutom ett sjuttiotal noveller.
Flera av dessa har vi gjort på uppdrag för ett mindre förlag.
Vi har under de senaste 7-8 åren även korrekturläst varandras romaner och noveller.
Korrekturläsning i vårt fall omfattar;
Vi läser igenom hela manuset, och gör hela tiden noteringar om indrag, nytt stycke, kommatecken och övriga tecken, stavfel, upprepade ord, grammatiska fel, omvänd ordföljd, inkonsekvent skrivning av förkortningar m m. Dessutom kontrollerar vi enklare fakta. Ger förslag på ändrade fungerande meningar. Till en viss del kan vi se om vissa karaktärer behöver utvecklas. Tempo i berättelsen.
Vi gör även statistik över vanliga ord som förekommer i överflöd.
Enklare allmän bedömning.
Finns lektörutlåtande är det också till stor hjälp om vi får ta del av det.
Eftersom vi läser var för sig blir genomgången mer fullständig, då vi ofta ser olika detaljer.
Ingår även att du gärna får ställa frågor på det vi har kommenterat.

FÖR PRISER OCH MER UPPGIFTER
Välkommen att skriva till oss!

NÖJDA UPPDRAGSGIVARE!
Per och Snezana Lindskog har följt min författarprocess på nära håll. De visade sig tidigt vara riktigt duktiga korrekturläsare. Som testläsare av min roman ”Aurora, beskyddaren” kom de med knivskarpa och professionella kommentarer vilka fick manuset att växa oerhört. När jag väl fick förlagskontrakt för samma manus återkopplade de med det mest gedigna och genomarbetade korrektur jag tagit del av. Snezana och Per analyserar manus med kritiska ögon och kommer med värdefulla kommentarer som stärker berättelsen!
Peter Kurczak Pancake Westberg